Projektledning.

Framtidsporten utför både stora och små uppdrag. Uppdrag som innebär att identifiera, strukturera, bemanna och genomföra olika slags utvecklingsprojekt. För tillväxt, bättre lönsamhet, en attraktiv livsmiljö eller för att utveckla nya tjänster. Ett projekt ligger utanför ordinarie verksamhet. Det har ett syfte, mål och genomförs med speciella resurser. Ofta finns de mänskliga resurser som behövs för projektets genomförande i kundens egen organisation. Men ibland räcker de inte till. Tack vare att Framtidsporten arbetar i strategiska nätverk har vi tillgång till specialister och kvalificerade resurser från olika områden och olika branscher. Framtidsporten anpassar sina tjänster till behoven hos varje kund och i varje uppdrag.

Förändringsarbete och Verksamhetsutveckling.
Ett helhetsperspektiv i analys och genomförande och förmågan att fokusera på ”vital few” är avgörande för att nå framgång i alla verksamheter. Det gäller att förankra och fokusera på målet. Och att ta tillvara olika människors kompetens samt den dynamik och den kraft som finns i samspelet mellan människor för att åstadkomma bestående resultat. Enkelt och generellt kan tyckas, men det krävs att man har kunskap om, och metoder för hur man tar sig dit. Framtidsporten kan hjälpa till med Ert förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Ring eller skriv så berättar vi mer.

Styrelseuppdrag.
Det är skillnad på kvinnors och mäns sätt att tänka och agera. Företag som vill nå framgång tar vara på den kompletterande olikheten! Framtidsporten kan erbjuda kvinnlig styrelsekompetens genom Ingeli Gagner

 
Producerad av: RÖD