Framtidsporten är samarbetspartner vid planering och genomförande av utvecklingsprojekt inom näringsliv och offentlig verksamhet. Vi har egen kompetens inom bl.a. projektledning, förändringsarbete, verksamhetsutveckling och processtyrning. Tack vare samarbete i strategiska nätverk har vi också tillgång till specialister och kvalificerade resurser från olika områden och olika branscher.

Framtidsporten hjälper till att rigga och genomföra projekt samt att söka finansiering. 

Företaget har också mobila innehållstjänster i produktportföljen. Läs mer om det under Mobiltjänster eller gå direkt till www.infoknow.se där vi samlat information och referenser om mobilsidor.

År 2000 startade Ingeli Gagner, tillsammans med sin sambo Roland Nordström, Framtidsporten AB. Företaget har sitt säte i Njurunda, Sundsvalls kommun. 

Ingeli Gagner är VD och resurs i olika uppdrag. Hon samverkar ofta och gärna med andra specialister i strategiska nätverk. Från sommaren 2009 deltar även Roland Nordström i uppdrag. Rolands främsta kompetensområde är inom inköp.

--------------------------------------------------------------------

Några rader om Ingeli

Ingeli GagnerIngeli, född 1957, är en norrländsk förändringsledare som har fått mycket av sin professionella skolning inom Ericsson. 1991 började hon som produktionsledare på Ericsson i Östersund, Switching Systems och handplockades sedan för att leda olika förändringsarbeten. 

Åren 1995 - 1998 arbetade Ingeli i Asien. Först i Kina och senare i både Thailand och Malaysia. Det gällde uppdrag som projektledare för att undersöka hur kulturskillnader påverkar en verksamhet, förändringsprojekt för kortare ledtider s.k. Time to Customer, samt som chef för verksamhetsutveckling inom Mobile Systems.  

Åter i Sverige 1998 övergick Ingeli till Ericsson Business Consulting i Stockholm. Det avslutande uppdraget var en förstudie om flöden och produktnivåer för GPRS.

Det var ”hemlängtan” som initierade flytten till Njurunda 1999. Länsstyrelsen i Västernorrland och ett ansvar för skogs- och träbranschfrågor blev första ansvarsområde som hemvändare.

Ingeli har också varit produktionschef inom trämöbelbranschen i Västerbotten (1989-90), efter högskolestudier på LTU inom trä- och produktionsteknik. Hon har även erfarenheter från kvalitetsarbete inom verkstadsindustrin.

 
Producerad av: RÖD