Infoknow är Framtidsportens tekniska plattform för produktion och publicering av mobilsidor. Genom Infoknow ger vi besöksnäringen och små företag i andra branscher en bra marknadskanal för användare på språng – i jobbet eller som besökare på en ny plats. Offentliga verksamheter kan också bli mer tillgängliga för sina målgrupper med Infoknow.

För att se ett exempel i din egen mobiltelefon skriv in www.kustvagen.mobi 

 
Producerad av: RÖD